Evlilikte Cinselliğin Önemi

Evliliğe baktığımız zaman klasik anlamda anladığımız evlilik, iki farklı cinsin bir araya gelmesidir. Evliliğin temel amacı da sosyal paylaşım vs.nin yanı sıra hukuksal ve sosyal olarak kabul edilmiş ahlaki bir cinsellik ve bunun devamı olan da bir neslin devamı yani çocuk sahibi olmaktır.

Eğer evliliğin içerisinde cinsellik olmazsa maalesef o evlilik yürümemektedir. Sadece ev arkadaşlığı, bir yaşamın ortak paylaşılması anlamına gelmektedir. Kadının kadın olabilmesi için erkeğin olması, erkeğin erkek olabilmesi için de kadının olması gerekir. Ve evlilikte cinsellik yoksa da bu evlilik devam ediyorsa maalesef birtakım zoraki koşullar yüzünden devam etmektedir. İşte maddi gerekçeler olsun, sağlanan o standardın devamı olsun ve en önemlisi de çocuklar için devam edebilmektedir. Bu evliliklere de mantolu evlilik denilmektedir.

Onun için cinsellik olmadığı anda gerçek evlilik çökmektedir. Ama yalnızca cinsellik ile de evlilik yürümemektedir. İki kişinin birbirini anlayabilmesi, o farklı mozaiklerini bir araya getirip hayatı beraberce paylaşabilmesi o farklılığın getirdiği zenginliği yaşayabilmeleri gerekir.

Bu anlamda cinsellik yoksa da evlilik şekil olarak devam eden bir arada yaşama kurumu haline gelmektedir.

Copyright © 2018 erkenbosalmasorunu.com