Erken Boşalma Tedavisi

Erken boşalma tedavisinde; esas olarak kişinin kendi sürecini anlaması, duygusal ve fiziksel olarak cinselliğin hem cinsellik aşamasında hem de diğer anlamda ona ne ifade ettiğini bulması ile ilgili neleri, nerede ve nasıl yapması gerektiğini öğrenmesi gerekmektedir. Erken boşalma tedavisinde; kişilere insanın yapısını ve bunun üzerine cinselliğin psikolojik ve fizyolojik süreçlerini tamamladıktan sonra erken boşalmanın nedenleri ve bunu tetikleyen alışkanlıklar nelerdir? Daha sonra bu nedenlerin ve alışkanlıkların giderilmesi için de yapılması gereken unsurlar vardır. Bunların içerisinde uygulaması gereken egzersizler de yer almaktadır.

Erken boşalma tedavisindeki egzersizler nelerdir?

Bunlar; kişinin sürece göre duygusal ve fiziksel süreçlerini yavaşlatmak durdurmak için yapacağı kişiye düzenlenmiş hiyerarşik şekilde sıralanmış egzersiz şablonudur. Bu egzersizler de kişinin hem ilişki sırasında yapacağı hem de kendi başına yapacağı bir hiyerarşik sıralamadan oluşmaktadır.

Soruna ve kişiye yönelik bu egzersizlerin, kendi içinde kombinasyonunu yapılmaktadır. Tabii bu kişilerin kaygıları da olmaktadır, "acaba ben bunu nasıl düzeltirim veya düzeltebilir miyim?" gibi. Bu aşamada da hem özgüveni, motivasyonu sağlamak hem de bilinçdışı bazı süreçleri de dengelemek için de telkin yöntemi de kullanılabilmektedir. Yani erken boşalmanın tedavisi-terapisi kombine bir yöntemdir.

Erken boşalmanın ilaçla tedavisi mümkün müdür?

Öncelikle ilaçları ikiye ayırmakta fayda vardır. Doğal ilaçlar denilen tamamen gerçek dışı ve kandırmacadır. Bazı psikiyatrik ilaçların fiziksel yan etkileri vardır. Bunların sağladığı yan etki kişilere geçici çözümler sağlayabilmektedir. Ama ilacı kestiğiniz zaman süreç devam etmektedir. Onun için bu sorunun düzeltilmesindeki en sağlıklı yol terapi-tedavidir. (bknz: Erken boşalmanın ilaçla çözümü)

Erken boşalma sorunu tedavi edilmezse ne olur?

Erken boşalma problemini niçin tedavi etmeliyiz? ve tedavi edilmezse ne gibi problemlerle karşılaşırız sorusuna şöyle cevap verebiliriz.

Eğer kişi böyle bir problemi olduğuna inanıyor ise erken boşalma tedavi sürecine geçilir.

Erkek ne zaman böyle bir problem hisseder?

Genelde bu problem, eşlerin tatminsizliği ile ortaya çıkar. Kişi eşini tatmin edemiyor ise eşi tatmin olmadan önce boşalma olayı yaşıyor ise tabii ki cinsellik normal sürecinde yaşanmamış olacak ve bozulacaktır. Bu yüzden de kişi kendini yetersiz hatta yetersiz bir erkek olarak hissedebilmektedir. Bir süre sonra cinsel isteksizlik duymaya sertleşme problemleri yaşamaya başlayacaktır. Süreç ilerledikçe problem daha da kökleşecek ve daha derin problemle doktora gitmek zorlaşacaktır.
Onun için bu problemi yaşadığınız en erken safhada doktora başvurup tedavi olmaya başlamak en akıllı yaklaşım tarzıdır.

Copyright © 2018 erkenbosalmasorunu.com